• BHV-documenten

Veiligheidsdocumenten

Voor het optimaliseren van de bedrijfsveiligheid verzorgen wij voor u de benodigde veiligheidsdocumenten. Denk daarbij aan het bedrijfsnood- en ontruimingsplan, de ontruimingsplattegronden maar ook maken wij bouwtekeningen en actualiseren deze in het kader van de brandveiligheid. De documenten vormen een wezenlijk onderdeel binnen het veiligheidsbeleid van iedere organisatie waar mensen werken.

De documenten en tekeningen voldoen ruimschoots aan de actuele wet- en regelgeving en zijn van hoge kwaliteit met een gunstige prijsstelling. Nieuwe trends en ontwikkelingen worden bijgehouden en doorgevoerd. Bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe internationale veiligheidssymbolen in onze ontruimingsplattegronden en bouwtekeningen. Met onze jarenlange ervaring maken we een vertaalslag naar uw praktijksituatie en leveren maatwerk. Advies is altijd vrijblijvend. Arbo Vitalus is marktleider op dit gebied.

Indien gewenst, voeren we voor u de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) uit, waarvoor we onze Arbo-professionals inzetten.

Onderstaand vind u een korte samenvatting.

BHV-workflow

1) De Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E
De risico's in uw organisatie worden in kaart gebracht en een plan van aanpak wordt geschreven.

2) Het bedrijfsnoodplan
Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document waarin de brandtechnische voorzieningen, de taken en procedures staan beschreven voor de bedrijfshulpverleners, medewerkers en het management bij een noodsituatie.

3) Het ontruimingsplan
In het ontruimingsplan zijn de procedures en taken beschreven hoe er wordt ontruimd tijdens een calamiteit, bijvoorbeeld bij brand. Het maakt meestal onderdeel uit van het bedrijfsnoodplan en is een uitneembaar document, handig voor de bedrijfshulpverleners en de brandweer volgens de NEN 8112.

4) De ontruimingsplattegronden
Ontruimingsplattegronden zijn tekeningen op A3 formaat die op strategische plaatsen in het gebouw worden geplaatst om het personeel en bezoekers te informeren hoe men het gebouw in geval van een noodsituatie moet verlaten. In het kader van de brandveiligheid dienen deze tekeningen in elk type gebouw aanwezig te zijn.

Vraag vrijblijvend een offerte op maat voor uw organisatie.