• Is uw bedrijfsnoodplan op orde?

Bedrijfsnoodplan (NEN-NTA 8112)

Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document waarin de taken en procedures staan beschreven hoe u moet handelen in een noodsituatie. Denk daarbij aan brand, eerste hulp bij ongevallen en situaties waarbij het gebouw ontruimd moet worden. De bedrijfshulpverleners (BHV-ers) spelen daarbij een cruciale rol.

Het bedrijfsnoodplan wordt volledig toegesneden op uw organisatie, zodat er een effectief instrument ontstaat. Wij leveren een mooie map en een digitale versie van het plan. Wij kunnen een bestaand noodplan voor u aan de huidige eisen laten voldoen of een geheel nieuw plan voor u schrijven.

Met onze jarenlange ervaring maken we een vertaalslag naar uw praktijksituatie en leveren maatwerk. Vitalus onderscheidt zich door haar professionaliteit, gunstige prijsstelling en een goede service. Arbo Vitalus is marktleider op dit gebied.

Het ontruimingsplan vormt meestal een vast onderdeel van het bedrijfsnoodplan dat we conform de actuele NEN richtlijnen NTA 8112 1 t/m 9 opstellen. Het is een uitneembaar document, handig voor de bedrijfshulpverleners en de brandweer.

Onderwerpen in ons bedrijfsnood- en ontruimingsplan zijn onder andere:

 • Beschrijving van de organisatie;
 • Waarom bedrijfshulpverlening?
 • Omvang en samenstelling van de BHV-organisatie;
 • Taken Hoofd BHV, BHV-ers (evt. EHBO-ers);
 • Voorlichting aan media, familieleden, externe diensten;
 • Salvage/bereddering;
 • Opvang, nazorg, melding ongevallen;
 • Technische voorzieningen; communicatiemiddelen, brandbestrijdingsmiddelen etc.
 • Beheer en onderhoud van de middelen;
 • Ontruiming; interne- en externe alarmering;
 • Etcetera.

Onze werkwijze
Op basis van een eerste inventarisatie en eventueel een rondgang door het gebouw wordt alles in kaart gebracht. Vervolgens wordt het conceptplan geschreven, u aangeboden en worden eventuele correcties/wijzigingen in overleg doorgevoerd. Het eindresultaat is een bedrijfsnoodplan dat volledig is toegesneden op uw eigen organisatie. De ontruimingsplattegrond komt ook in het noodplan. Advies is altijd vrijblijvend.

Offerte op maat
Onze klanten komen uit praktisch alle branches, van het MKB tot multinationals door heel Nederland. Heeft u belangstelling? We maken geheel vrijblijvend voor u een offerte op maat.

Ontruimingsoefening
Als het plan klaar is, adviseren we om regelmatig te oefenen zodat iedereen bekend raakt met de procedures.